شان 100 * 100

1,000,000 تومان

توضیحات

پارچه ای که برای عمل های جراحی بیمار و پوشش میز های ابزار جراحی مورد استفاده قرار می گیرد،شان نام دارد.این محصول که به صورت استریل و غیر استریل تولید می شود،جهت جلوگیری از انتقال آلودگی و میکروب در حین فرآیند عمل می باشد.

ویژگیمشخصات
وزن پارچه38 گرم
رنگآبی آسمانی
سایز100 * 100